XI Czwartek

DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE W RAKU TRZUSTKI

 

28. października 2010

 

Start: godzina 17.00
Sala wykładowa im.  Paszkiewicza Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. n. med. Ireneusz W. Krasnodębski

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej

Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie

 

  

TEMATY WYSTĄPIEŃ STUDENCKICH

 1.Rak trzustki. Patogeneza i obraz kliniczny: elementy diagnostyki nieobrazowej.

Piotr Nehring;

Gastroenterologiczna Koło Naukowe

przy Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii WUM;

Opiekunowie: dr n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska i dr n. med. Przemysław Krasnodębski;

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Waldemar Karnafel.

 

2.Diagnostyka raka trzustki

Katarzyna Białecka, Maciej Środa;

Studenckie Koło Naukowe przy II Katedrze i Klinice Radiologii CSK WUM;

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Olgierd Rowiński.

 

3.Patomorfologia nowotworów trzustki

Natalia Tomaszewska, Sławomir Poletajew;

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Patologicznej Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Opiekun Koła: dr n. med. Ewa Walczak;

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Aleksander Wasiutyński

 

4.Chirurgiczne leczenie raka trzustki

Krzysztof Bonek, Estera Molik, Izabela Zdziechowicz, Agata Kruszyńska;

SKN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologiczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;

Opiekun koła: dr n. med. Waldemar Pawłowski;

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Ireneusz W. Krasnodębski.

 

5.Leczenie chirurgiczne nieresekcyjnych guzów trzustki

Katarzyna Halama, Agnieszka Surowiecka;

Studenckie Koło Naukowe przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie;

Opiekun Pracy: lek. med. Jacek Majchrzak;

Opiekunowie Koła: lek med. Dariusz Szewczyk, prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz

 

6.Leczenie niechirurgiczne raka trzustki

Tomasz Makos, Magdalena Zemlak;

Gastroenterologiczne Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Gastroenterologii Centrum Onkologii – Instytucie w Warszawie;

Opiekun Koła: prof. hab. n. med. Jarosław Reguła;

Opiekun Pracy: prof. dr hab. n. med. Witold Bartnik, dr n. med. Agnieszka Rogowska.

 

 

 

WYKŁAD SPECJALNY

prof. dr hab. n. med. Ireneusz W. Krasnodębski

 

 

 

 

 

XI Czwartek