XII Czwartek

LECZENIE NIEWYDOLNOŚCI NEREK

9. grudnia 2010
aula im. Paszkiewicza
godz. 17.00


KOMITET NAUKOWY
PRZEWODNICZĄCY- prof. dr hab. n. med. Jacek Szmidt
prof. dr hab. med. Waldemar Kostewicz
dr hab.med. Tadeusz Grochowiecki
dr n.med. Michał Ciszek

TEMATY WYSTĄPIEŃ STUDENCKICH:


1. Wskazania do leczenia nerkozastępczego
Joanna Krawczyk, Maciej R. Mazurkiewicz
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Nefrologii, Hipertnesjologii i Transplantologii Nerek w Łodzi
Opiekun Pracy: Dr n. med. Ilona Kurnatowska, Prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki
Opiekunowie Koła: Dr n. med. Ilona Kurnatowska, Prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki

2. Omówienie metod leczenia nerkozastępczego – hemodializy i dializy otrzewnowe
Radosław Kozaryn, Marta Koźminska, Piotr Łącki, Jerzy Narloch, Piotr Stabryła
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej WIM
Opiekun: Dr n. med. Mirosław Dziekiewicz
Kierownik Kliniki: Gen. rez. prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński


3. Dostępy naczyniowe do hemodializ
Katarzyna Kocznur, Katarzyna Białecka
Studenckie Koło Naukowe przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
Opiekun Pracy: dr n.med Tadeusz Mularczyk
Opiekunowie Koła: lek. Dariusz Szewczyk, prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz

 
4. Kwalifikacja chorych do przeszczepu nerki
Dorota Kaczmarska
SKN przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WUM
Opiekun Koła: dr n. med. Grzegorz Ostrowski
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska

5. Pobranie i przygotowanie nerki do transplantacji
Maciej Nowak, Andrzej Słuszniak, Łukasz Nazarewski
SKN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM
Opiekun SKN: dr n. med. Paweł Świercz
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jacek Szmidt

 
6. Przeszczepianie nerek – technika operacyjna
Michał Rykowski
SKN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM
Opiekun Koła : dr n. med. Leszek Adadyński
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Andrzej Chmura

 
WYKŁAD SPECJALNY

dr n.med. Michał Ciszek 

 

 

XII Czwartek