X Galeria

15 kwietnia 2010 roku w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się jubileuszowa, X edycja studenckich konferencji naukowo-szkoleniowych ‘Czwartki Chirurgiczne’. Posiedzenie poświęcone zagadnieniu raka nerki zgromadziło w Sali Wykładowej im. Paszkiewicza w Centrum Biostruktury ponad 100 studentów i lekarzy. Komitetowi Naukowemu przewodniczył prof. Andrzej Borówka, konsultant krajowy w dziedzinie urologii. W X Czwartku Chirurgicznym czynny udział wzięło 5 studenckich kół naukowych.

Spotkanie prowadzili studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: kol. Agnieszka Surowiecka i kol. Maciej Wleklik. Obrady otworzył Opiekun Naukowy Czwartków Chirurgicznych, prof. Waldemar Kostewicz. Pierwszy wykład poświęcony epidemiologii, patogenezie i klinicznej patomorfologii raka nerki wygłosił Sławomir Poletajew (SKN przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Patologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego). Podczas kolejnego wykładu omawiającego narzędzia diagnostyki obrazowej nerek w kontekście onkologicznym Katarzyna Stanisławska (SKN przy Zakładzie Radiologii Klinicznej Katedry Radiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu) przedstawiła dostępne metody oraz ich przydatność. Następnie Adam Madej (SKN przy II Klinice Urologii Katedry Zabiegowych Nauk Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi) wygłosił wykład omawiający zasady chirurgicznego leczenia guzów nerek. Kolejny wykład Jana Adamowicza (SKN przy Zakładzie Inżynierii Tkankowej Katedry Biologii Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Medycznego w Toruniu) dotyczył technik ablacyjnego usuwania guzów nerek. Ostatni wykład dotyczył postępowania u chorych na raka nerki w IV stopniu zaawansowania. Anna Wiśniewska (SKN przy Klinice Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku) przedstawiła aktualne wyniki leczenia z zastosowaniem nowych leków biologicznych w tej grupie chorych. Część naukową spotkania zakończył wykład prof. Andrzeja Borówki poświęcony leczeniu chorych z rakiem nerki wrastającym do układu żylnego.
W trakcie konferencji tradycyjnie miał miejsce konkurs na najciekawszą prezentację studencką. Głosami słuchaczy cenną nagrodę ufundowaną przez Wydawnictwo Medycyna Praktyczna zdobył Adam Madej za wykład pt. ‘Leczenie chirurgiczne raka nerki’.
W 10 edycjach Czwartków Chirurgicznych bierny udział wzięło ponad 1400 studentów uczelni medycznych, zaś we współorganizację włączyło się 30 studenckich kół naukowych z uniwersytetów medycznych w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Toruniu i Białymstoku. 10 edycji to także 86 wykładów -w tym 13 wykładów wygłoszonych przez profesorów i konsultantów krajowych- oraz 10 okolicznościowych książek przygotowanych przez studentów, wydanych przez Oficynę Wydawniczą Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Sławomir Poletajew

Fotograf: Tomasz Jędrzejewski

X Galeria
X Galeria
X Galeria
X Galeria
X Galeria
X Galeria
X Galeria
X Galeria
X Galeria
X Galeria
X Galeria
X Galeria
X Galeria
X Galeria
X Galeria
X Galeria
X Galeria
X Galeria
X Galeria
X Galeria
X Galeria
X Galeria
X Galeria
X Galeria
X Galeria