VIII Galeria

VIII Czwartek Chirurgiczny Laparoskopia w leczeniu ostrych stanów jamy brzusznej
VIII Czwartek Chirurgiczny otworzył prof. Waldemar Kostewicz, Opiekun Naukowy Czwartków Chirurgicznych. Przybliżył on krótką i dynamiczną historię laparoskopii, w szczególny sposób uwzględniając początki tej dziedziny w Polsce. Podkreślił także zmianę w postrzeganiu operacji laparoskopowych przez pacjentów. Podczas gdy na początku lat 90. XX wieku technika ta uważana była za eksperymentalną, dziś stanowi świadomy wybór chorych i niejednokrotnie łączy się z silnym naciskiem na chirurgów, poszukujących coraz mniej inwazyjnych sposobów leczenia chirurgicznego.
Po krótkim wstępie rozpoczęto główną część obrad, obejmującą wykłady wygłaszane przez studentów. Kolejne prezentacje poświęcone były problematyce: znieczulenia do operacji laparoskopowej wykonywanej w trybie pilnym, laparoskopowych operacji usunięcia wyrostka robaczkowego, zaopatrzenia przedziurawionego wrzodu żołądka lub dwunastnicy, cholecystektomii u chorych z ostrym zapaleniem pęcherzyka żółciowego, operacji laparoskopowych w ostrych stanach ginekologicznych oraz laparoskopii w chirurgii urazowej. Studenci zrzeszeni w sześciu studenckich kołach naukowych przedstawili zasady kwalifikacji pacjentów, techniki operacyjne, zalety i wady omawianych typów interwencji
laparoskopowych oraz przybliżyli analizy z najbardziej wartościowych publikacji oceniających wyniki operacji laparoskopowych, jak i porównujących operacje laparoskopowe
z klasycznymi. Wykładom towarzyszyły burzliwe dyskusje, moderowane przez kol. Katarzynę Białecką i kol. Adama Raczyńskiego. Swoją wiedzą i spostrzeżeniami ze studentami dzielili się lekarze na co dzień uprawiający chirurgię i wykonujący operacje laparoskopowe, m.in. prof. Waldemar Kostewicz, dr hab. Andrzej Budzyński, dr Włodzimierz Perczyński, lek. Grzegorz Ślepowroński, lek. Anna Różańska.
Spotkanie podsumował i zakończył dr hab. Andrzej Budzyński z II Katedry Chirurgii UJ CM
– Przewodniczący Komitetu Naukowego VIII Czwartku Chirurgicznego. Doc. Budzyński wygłosił wykład specjalny poświęcony perspektywom rozwoju chirurgii endoskopowej. Przedstawione zostały najnowsze technologie wykorzystywane w endoskopii oraz aktualne kierunki badawcze. Zainteresowanie słuchaczy wzbudziły nowoczesne techniki obrazowania (przedstawiono chromendoskopię, endocytoskopię, spektroskopię elastycznego rozproszenia i inne) oraz zaawansowane zabiegi endoskopowe (m.in. mukozektomia, resekcja pełnej grubości ściany okrężnicy). Najwięcej emocji wśród studentów wzbudziła jednak druga część wykładu, podczas której doc. Budzyński przedstawił podstawy, osiągnięcia i potencjalne możliwości rozwoju chirurgii przez naturalne otwory ciała (Notes). Szczegółowo przedstawione zostały poważne ograniczenia Notes, w tym brak właściwego sprzętu, bezpieczeństwo wytwarzania i utrzymywania odmy otrzewnowej, retrakcja tkanek i narządów, instrumentarium do preparowania, nieznane ryzyko powikłań zamykania otworu w żołądku, pochwie, ryzyko infekcji.
Tradycyjnie wykłady studenckie miały charakter konkursu, w którym słuchacze głosowali na najlepsze wystąpienie. Za najlepszą prezentację uznano wystąpienie kol. Natalii Suszczewicz
ze Studenckiego Koła Naukowego przy II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Nagrodę ufundowaną przez wydawnictwo „Medycyna Praktyczna” wręczyli dr Maciej Matłok – redaktor dwumiesięcznika „Medycyna Praktyczna – Chirurgia” oraz kol. Sławomir Poletajew – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Czwartków Chirurgicznych.
Sławomir Poletajew

 

Fotograf: Tomasz Jędrzejewski

VIII Galeria
VIII Galeria
VIII Galeria
VIII Galeria
VIII Galeria
VIII Galeria
VIII Galeria
VIII Galeria
VIII Galeria
VIII Galeria
VIII Galeria
VIII Galeria
VIII Galeria
VIII Galeria
VIII Galeria
VIII Galeria
VIII Galeria
VIII Galeria
VIII Galeria
VIII Galeria
VIII Galeria