XIII Czwartek Chirurgiczny

RAK PŁUCA- DIAGNOSTYKA I LECZENIE

10. MARCA 2011

Start: godzina 17.00

Sala wykładowa im.  Paszkiewicza Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
rejestracja i odbiór materiałów konferencyjnych od ok. 16.45 przed aulą

WYKŁAD SPECJALNY

Prof. dr n. med. Tadeusz M. Orłowski


I Patomorfologia nowotworów płuca

 

Marlena Janoska 

SKN Patologii Chirurgicznej przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Patologicznej Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Opiekun Koła: lek. Sławomir Poletajew

Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Aleksander Wasiutyński

 

II Rak płuca- epidemiologia, objawy kliniczne, diagnostyka  

Konrad Bilski, Maciej Wleklik

SKN przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w 

Opiekunowie Koła- lek. Dariusz Szewczyk, prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz

Ordynator Oddziału: prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz

 

III Diagnostyka obrazowa raka płuca  

Maciej Środa

SKN przy II Katedrze i Klinice Radiologii CSK WUM

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Olgierd Rowiński

 

IV Bronchoskopia w diagnostyce raka płuca  

Aleksandra Piechuta, Kamila Żebrowska, Michał Nieciecki 

SKN „Alveolus” przy Katedrze  i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii  I  Alergologii

Opiekun Koła: dr.hab.n.med. Joanna Domagała-Kulawik

 

V Metody diagnostyki inwazyjnej w raku płuca 

Agnieszka Zaremba, Natalia Wrzesińska 

SKN przy Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Opiekun Koła: dr n. med. Marcin Osęka

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Maciej Skórski

 

VI Leczenie chirurgiczne raka płuca 

Piotr Stabryła, Radosław Kozaryn

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirugii CSK MON

Kierownik Kliniki: prof. nadzw.dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik

 

VII Leczenie niechirurgiczne i paliatywne raka płuca 

Herbert Kozubek, Marek Michalak, Michał Piotrkowicz

SKN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Warszawskiego Unowersytetu Medycznego

Opiekun Koła: dr Paweł Świercz

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Jacek Szmidt 

XIII Czwartek Chirurgiczny