XIV Czwartek Chirurgiczny

 

Rak Piersi- DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE

20. PAŹDZIERNIKA 2011

Start: godzina 17.00

Sala wykładowa A Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
rejestracja i odbiór materiałów konferencyjnych od ok. 16.45 przed aulą

KOMITET NAUKOWY
PRZEWODNICZĄCY- prof. dr hab. med. Edward Towpik

prof. dr hab. med. Waldemar Kostewicz


I- Rak piersi – epidemiologia, czynniki ryzyka, badania przesiewowe oraz samobadanie piersi

Agnieszka Bogusz, Monika Sapuła, Natalia Pisula 

SKN przy Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej

II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa

Kierownik kliniki Prof. dr. hab. n . med. Krzysztof Czajkowski

Opiekun koła: dr Justyna Teliga -Czajkowska 


II- Rak piersi - objawy kliniczne, biopsje, diagnostyka laboratoryjna, badania genetyczne

Alicja Przywózka

SKN przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

Opiekunowie Pracy: lek. Agnieszka Surowiecka, prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz

Opiekunowie Koła:prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz

Ordynator Oddziału: prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz


III- Diagnostyka obrazowa raka sutka

Maciej Środa

Opiekunowie pracy:

dr n. med. Ewa Wesołowska, Kierownik Samodzielnej Pracowni Mammografii, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej -Curie

dr n. med. Juliusz Pankowski, Kierownik Zakładu Anatomii Patologicznej Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem


IV- Patomorfologia najczęstszych guzów piersi

Anna Janiszewska

Studenckie Koło Naukowe Patologii Chirurgicznej przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Patologicznej Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Opiekun Koła: lek. Sławomir Poletajew

Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Aleksander Wasiutyński


V- Zasady chirurgicznego leczenia raka piersi

Natalia Wrzesińska, Magdalena Drzewiecka

SKN przy Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej WUM

Opiekun SKN: dr n. med. Marcin Osęka

Opiekun pracy: lek. med. Jacek Kurnicki

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Maciej Skórski


VI- Radio- i chemioterapia w guzach piersi

Piotr Łącki, Marta Koźmińska

Studenckie Koło Naukowy przy Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Opiekun koła naukowego: mjr dr n. med. Marek Kwiatkowski

Kierownik kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik


VII- Metody rekonstrukcji piersi

Milena Duralska, Katarzyna Malinowska

SKN przy Oddziale Klinicznym Chirurgii Plastycznej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie

Opiekun pracy: lek. Tomasz Debski

Opiekun Koła:  lek. Tomasz Debski

Kierownik Kliniki:  prof. dr hab. med. Józef Jethon


VIII-Rak piersi w ciąży - objawy, najczęstsze guzy, różnice w postępowaniu

Anna Madej

Studencie Koło Naukowe przy I Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Opiekun koła: dr hab. n. med. Bronisława Pietrzak

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś