XVIII Czwartek Chirurgiczny

XVIII Czwartek Chirurgiczny

Wypadki komunikacyjne - urazy i leczenie

6. grudnia 2012

Start: godzina 17.00

Aula wykładowa im. Prof. Paszkiewicza, Collegium Anatomicum WUM ul. Chałubińskiego 5

 

KOMITET NAUKOWY

PRZEWODNICZĄCY - prof. dr hab. med. Marek Maruszyński

prof. dr hab. med. Waldemar Kostewicz

 

Wykład specjalny:

Wpływ konfliktów zbrojnych na rozwój chirurgii.

prof. dr hab. med. Marek Maruszyński

 

Tematy prac studenckich:

I. Urazy aorty

Agata Tymińska, Krzysztof Ozierański, Agata Szczepkowska

SKN przy Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Opiekun koła i pracy:     dr n. med. Paweł Świercz

Kierownik Kliniki:            prof. dr hab. n. med. Jacek Szmidt


II. Urazy płuc

Tobiasz Jarzyński

SKN Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala Wolskiego im. Dr Anny Gostyńskiej w Warszawie

Opiekun Koła:                dr n. med. Marcin Trochimczuk


III. Urazy wątroby

Wiktor Płaza, Karolina Wronka, Izabela Orlińska

SKN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Opiekun pracy:             dr n. med. Piotr Smoter

Opiekun Koła:               dr n. med. Piotr Smoter

Kierownik Kliniki:           prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk

 

IV. Urazy śledziony

Mateusz Gutowski, Grzegorz Witkowski, Piotr Wojcieszak

SKN przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Opiekunowie Koła:        prof. dr hab. Waldemar Kostewicz

                                      lek. Jacek Opaliński

Opiekun Pracy:              lek. Jacek Opaliński

Kierownik Kliniki:           prof. dr hab. Waldemar Kostewicz

 

V. Urazy nerek

Radosław Kozaryn, Piotr Stabryła, Piotr Łącki

SKN przy Klinice Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej  Wojskowego Instytutu Medycznego

Opiekun pracy:             ppłk dr n. med. Mirosław Dziekiewicz

Kierownik kliniki:          prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński

 

VI. Urazy kręgosłupa szyjnego

Filip Baszczeski

Ortopedyczne Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Ortopedii i Rehabilitacji II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Opiekun koła:               dr n. med. Łukasz Nagraba

Kierownik Kliniki:          prof. dr hab. n. med. Jarosław Deszczyński

 

VII. Obrażenia stawów kolanowych u pieszych jako element rekonstrukcji przebiegu wypadku drogowego

Marek Michalak, Aleksander Kieroński, Michał Piotrkowicz

SKN Medycyny Sądowej przy Zakładzie Medycyny Sądowej WUM

Kierownik kliniki:          dr hab. n. med. Paweł Krajewski

Opienkun koła:            dr n. med. Aleksandra Borowska-Solonynko,

                                    dr n. med. Agnieszka Dąbkowska