XIX Czwartek Chirurgiczny

XIX Czwartek Chirurgiczny

NOWOCZESNE METODY LECZENIA NOWOTWORÓW WĄTROBY

14. marca 2013

Start: godzina 17.00

Aula A w Centrum Dydaktycznym, ul. Księcia Trojdena 2a 

KOMITET NAUKOWY
PRZEWODNICZĄCY- prof. dr hab. n. med. Paweł Nyckowski

prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz

 

Wykład specjalny:

prof. dr hab. n. med. Paweł Nyckowski

Tematy prac studenckich:

I. Epidemiologia najczęstszych  nowotworów wątroby

Tomasz Kraj, Mateusz Kosewski

Studenckie Koło Onkologiczne przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii SPCSK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Opiekun Koła:                 lek. Leszek Kraj

Kierownik Kliniki:             prof. dr hab. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak

 

II. Histopatologia najczęstszych nowotworów wątroby

Jakub Grzybowski, Łukasz Fus

Studenckie Koło Naukowe Patologii Chirurgicznej przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Patologicznej Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Opiekun Koła:                 lek. Sławomir Poletajew

Kierownik Zakładu:          prof. dr hab. Barbara Górnicka

 

III. Resekcja wątroby w pierwotnych i wtórnych nowotworach złośliwych wątroby

Justyna Smaga, Paweł Maciejewski, Grzegorz Witkowski

SKN przy II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Opiekun Koła:                 dr n. med. Paweł Nitkowski

Kierownik Kliniki:             prof. dr hab. n. med. Jerzy A. Polański

 

IV. Techniki nieresekcyjne w leczeniu nowotworów wątroby – rodzaje i zastosowanie

Konrad Wiśniewski, Piotr Kosik, Piotr Wojcieszak

SKN przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Opiekunowie Koła:          prof. dr hab. Waldemar Kostewicz

                                  lek. Jacek Opaliński

Opiekun Pracy:              lek. Jacek Opaliński

Kierownik Kliniki:            prof. dr hab. Waldemar Kostewicz

 

V. Wskazania do przeszczepiania narządu u chorych na nowotwory wątroby

Kalina Jędrzejko

SKN przy Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Opiekun Koła:                dr n. med. Monika Bieniasz

Kierownik Kliniki:            prof. dr hab. n. med. Andrzej Chmura

 

VI. Przeszczepienie wątroby – technika operacyjna, wyniki przeszczepiania wątroby w nowotworach wątroby

Wacław Hołówko

SKN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Opiekun Koła:                dr n. med. Piotr Smoter

Kierownik Kliniki:            prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk

 

VII. Komentarz Chirurga z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM