XX Czwartek Chirurgiczny

XX Czwartek Chirurgiczny

CHIRURGIA ENDOKRYNOLOGICZNA

6. grudnia 2013

Start: godzina 17.00

Aula B w Centrum Dydaktycznym, ul. Księcia Trojdena 2a 


KOMITET NAUKOWY
PRZEWODNICZĄCY- prof. dr hab. n. med. Jerzy Woy-Wojciechowski

prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz

 

Wykład specjalny:

prof. dr hab. n. med. Jerzy Woy-Wojciechowski

Tematy prac studenckich:

I. Epidemiologia, symptomatologia chorób tarczycy wymagających leczenia chirurgicznego oraz wskazania do zabiegu chirurgicznego.

Mariusz Chaber, Alicja Przywózka

SKN przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Szpitala Bielańskiego w Warszawie

Opiekunowie pracy:        lek. med. Adam Kobus

Opiekunowie Koła:         lek. med. Adam Kobus

Ordynator Oddziału:      prof. nadzw. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski

mariusz.chaber@gmail.com

 

II. Techniki operacyjne stosowane w leczeniu chorób tarczycy.

Bartosz Maczkowski, Piotr Kosik, Grzegorz Witkowski, Piotr Wojcieszak

SKN przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,

Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

Opiekunowie Koła:         prof. dr hab. Waldemar Kostewicz

                                               lek. Jacek Opaliński

Kierownik Kliniki:  prof. dr hab. Waldemar Kostewicz

gwit@o2.pl

III. Epidemiologia i symptomatologia chorób przytarczyc, wymagających leczenia chirurgicznego oraz wskazania do zabiegu chirurgicznego.

Mateusz Moskwiak, Jędrzej Jurewicz

Studenckie koło naukowe przy Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Opiekunowie koła: mjr lek. Emil Jędrzejewski, lek. Piotr Florczuk-Dąbek

Kierownik kliniki:            prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik

 

IV. Techniki operacyjne stosowane w leczeniu chorób przytarczyc

Patryk Ulicki, Oskar Sala

Opiekun Pracy: dr n. med. Marcin Trochimczuk

Opiekun Koła: dr n. med. Marcin Trochimczuk

Kierownik Kliniki: dr n. med. Marcin Geremek

patryk.ulicki@gmail.com

 

V. Epidemiologia i symptomatologia chorób nadnerczy wymagających leczenia chirurgicznego oraz wskazania do zabiegu chirurgicznego

Aleksandra Piechuta, Rafał Roszkowski, Paweł Studnicki

SKN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Opiekun pracy: dr n. med. Piotr Smoter

Opiekun Koła:  dr n. med. Piotr Smoter

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk

 

VI. Techniki operacyjne stosowane w leczeniu chorób nadnerczy.

Anna Maliszewska, Dorota Ochijewicz, Milena Duralska

SKN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Opiekun pracy:              prof. dr hab. n. med. Maciej Otto

Opiekun Koła:                dr n. med. Paweł Świercz

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jacek Szmidt