XXVIII Czwartek Chirurgiczny

XXVIII Czwartek Chirurgiczny

 Chirurgia urazowa - Studium przypadków. 

Konferencja odbyła się 30.03.2017 roku w sali wykładowej im. prof. Paszkiewicza w Collegium Anatomicum

 

Tematy szczegółowe XXVIII Czwartku Chirurgicznego:

1. Złamanie kłykcia bocznego kości piszczelowej u 29-letniej pacjentki - Maciej Płachta

2. Wykorzystanie druku 3D w planowaniu operacji wieloodłamowego złamania łopatki - Maciej Kostewicz

3. Uraz wielonarządowy po wypadku komunikacyjnym - Aleksandra Szmagała

4. Mnogie obrażenia ciała - Opis przypadku - Tadeusz Tarań

5. ECMO jako metoda leczenia głębokiej hipotermii na przykładzie przypadku klinicznego -

Adam Trzciński, Michał Proczka, Mateusz Wondołkowski

 

Nagrodzone prace:

1 miejsce: Mnogie obrażenia ciała - Opis przypadku - Tadeusz Tarań

2 miejsce: Wykorzystanie druku 3D w planowaniu operacji wieloodłamowego złamania łopatki - Maciej Kostewicz

3 miejsce: ECMO jako metoda leczenia głębokiej hipotermii na przykładzie przypadku klinicznego -

Adam Trzciński, Michał Proczka, Mateusz Wondołkowski

 

 

Przewodniczącym komitetu naukowego był:

prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz