I Czwartek Chirurgiczny

DIAGNOSTYKA I LECZENIE TĘTNIAKÓW AORTY BRZUSZNEJ
8 listopada 2007 

Przewodniczący Komitetu Naukowego I Czwartku :

prof. dr hab. n. med. Maciej Skórski
Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej AM w Warszawie 

doc. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz
Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie 


Tematy wykładów

WYKŁAD INAUGURACYJNY 

0.1 Postrzeganie ryzyka przez pacjenta w czasie udzielania zgody na zabieg
prof. dr hab. n. med. Piotr Zaborowski 
Prorektor ds. dydaktyczno-wychowawczych Akademii Medycznej w Warszawie 


WYKŁADY SPECJALNE

1.1. Zastosowanie technik laparoskopowych w chirurgii naczyń - wskazania i ograniczenia u progu XXI wieku
doc. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz
Przewodniczący Komitetu Naukowego I Czwartku Chirurgicznego 

1.2. Leczenie tętniaków aorty brzusznej - historia, stan obecny, perspektywy
prof. dr hab. n. med. Maciej Skórski
Przewodniczący Komitetu Naukowego I Czwartku Chirurgicznego


WYKŁADY POGLĄDOWE 

2.1 Anatomia chirurgiczna brzusznego odcinka aorty 
Artur Drobniak, Joanna Żabicka 
SKN przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej CB AM w Warszawie 
Opiekun Koła: lek. med. Adam Koleśnik 
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Bogdan Ciszek 

2.2. Patogeneza i patomorfologia tętniaków aorty brzusznej
Justyna Śleszycka
SKN przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Patologicznej CB AM w Warszawie 
Opiekun Koła: dr n. med. Ewa Walczak 
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Aleksander Wasiutyñski 

2.3. Diagnostyka obrazowa i objawowa tętniaków aorty brzusznej
Stanisław Szlufik, Jakub Machoń
SKN przy Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie 
Opiekun Koła: doc. dr hab. n. med. Piotr Myrcha 
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Piotr Ciostek 

2.4. Kwalifikacja do leczenia chorych z tętniakiem aorty brzusznej. 
Anna Różańska, Agnieszka Jodzis
SKN przy Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej AM w Warszawie 
Opiekun Koła: dr hab. n. med. Tadeusz Grochowiecki 
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jacek Szmidt 

2.5. Klasyczne operacje naprawcze tętniaków aorty brzusznej 
Joanna Bubak
SKN przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Szpital Wolski w Warszawie 
Opiekun Koła: dr n. med. Marcin Trochimczuk 
Ordynator Oddziału: dr n. med. Marcin Geremek 

2.6. Wewnątrznaczyniowe operacje naprawcze tętniaków aorty brzusznej 
Aleksandra Krasowska
SKN przy Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej AM w Warszawie 
Opiekun Koła: dr n. med. Wiesław Wiechno 
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Maciej Skórski 

2.7 Znieczulenie pacjenta do zabiegów naprawczych tętniaków aorty brzusznej 
Marcin Michalak
Anestezjologiczne Koło Naukowe ANKONA przy Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej w Warszawie
Opiekun pracy: lek. med. Grzegorz Niewiński
Opiekun Koła: dr n. med. Janusz Ziółkowski
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Ewa Mayzner – Zawadzka 

2.8. Operacje tętniaków aorty brzusznej wykonywane w trybie pilnym
Sławomir Poletajew, Maciej Wleklik 
SKN przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie 
Opiekun Koła: dr n. med. Tadeusz Mularczyk 
Ordynator Oddziału: doc. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz 


PRACE ORYGINALNE
3.1. Kiedy należałoby operować chorego z tętniakiem aorty brzusznej?
Sławomir Poletajew, Maciej Walędziak, Joanna Świdrowska 
SKN przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Patologicznej CB AM w Warszawie 
Opiekun Koła: dr n. med. Ewa Walczak 
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Aleksander Wasiutyński