II Czwartek Chirurgiczny

CHIRURGICZNE LECZENIE NOWOTWORÓW JELITA GRUBEGO
10 stycznia 2008 

Zdjęcia dostępne są na stronie: 
http://www.wum.edu.pl/informacje/2008/2008.01.10_czwartek_chirurgiczny.html#galeriaPrzewodniczący Komitetu Naukowego II Czwartku :

prof. dr hab. n. med. Andrzej Szawłowski
Konsultant krajowy ds. chirurgii onkologicznej 
Kierownik Kliniki Nowotworów Górnego Odcinka Przewodu Pokarmowego Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie


Tematy wykładów 

WYKŁAD SPECJALNY 

0.1 Możliwości poprawy wyników leczenia raka jelita grubego w Polsce
prof. dr hab. n. med. Andrzej Szawłowski
Przewodniczący Komitetu Naukowego II Czwartku Chirurgicznego 


WYKŁADY POGLĄDOWE 

1.1. Miejsce endoskopii w diagnostyce i leczeniu raka jelita grubego
Michał Pędziwiatr, Piotr Major, Paweł Kuczia, Jakub Szczerbicki, Michał Swolkień 
SKN II Katedry Chirurgii UJ CM 
Opiekunowie Koła: dr n med. Marek Winiarski, lek. Maciej Matłok 
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Danuta Karcz 

1.2. Kwalifikacja chorych i postępowanie w klasycznym leczeniu chirurgicznym nowotworów jelita grubego
Katarzyna Białecka 
SKN przy Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej AM w Warszawie 
Opiekun Koła: dr n. med. Leszek Adadyński 
Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. Andrzej Chmura 

1.3. Znaczenie kolostomii w chirurgii jelita grubego
Jan Maryański, Maciej Krasnodębski, Marcin Makiewicz, Katarzyna Suszkiewicz 
SKN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Żywienia AM w Warszawie 
Opiekun Koła: dr n. med. Waldemar Pawłowski 
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Ireneusz W. Krasnodębski 

1.4. Chirurgia laparoskopowa chorób jelita grubego
Magdalena Majkowska 
SKN przy Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Torakochirurgii CSK MON 
Opiekun Koła: dr n. med. Piotr Trojanowski 
Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik 

1.5. Zastosowanie szwu mechanicznego w chirurgii jelita grubego
Magdalena Nowak, Sławomir Poletajew 
SKN przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie 
Opiekun Koła: dr n. med. Tadeusz Mularczyk 
Ordynator Oddziału: doc. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz 

1.6. Resekcje guzów wątroby spowodowanych przerzutami nowotworów z jelita
Konrad Kobryń, Anna Mackiewicz, Anna Ścibisz 
SKN przy Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby AM w Warszawie 
Opiekun Koła: dr n. med. Oskar Kornasiewicz 
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk 


PRACE ORYGINALNE 

2.1. Stopień zaawansowania raka jelita grubego u chorych przyjętych do Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Żywienia AM w Warszawie w latach 2005-2006
Katarzyna Suszkiewicz, Jan Maryański, Marcin Makiewicz, Tomasz Wójtowicz, Katarzyna Krupa, Maciej Krasnodębski 
SKN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Żywienia AM w Warszawie 
Opiekun Koła: dr n. med. Waldemar Pawłowski 
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Ireneusz W. Krasnodębski 

2.2. Zastosowanie ultrasonografii endorektalnej w przedoperacyjnej ocenie stopnia zaawansowania raka odbytnicy
Piotr Nowaczyk, Monika Szarszewska 
SKN przy Oddziale Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej I Wielkopolskiego Centrum Onkologii 
Opiekun Koła: dr n. med. Dawid Murawa 
Ordynator Oddziału: prof. dr hab. n. med. Paweł Murawa 

2.3. Śródoperacyjna kolonoskopia u chorych z rakiem jelita grubego
Michał Pędziwiatr, Piotr Major, Jakub Szczerbicki 
SKN II Katedry Chirurgii UJ CM 
Opiekunowie Koła: dr n med. Marek Winiarski, lek. Maciej Matłok 
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Danuta Karcz 

2.4. Ocena częstości wznów po leczeniu operacyjnym wśród pacjentów z rakiem jelita grubego w materiale klinicznym III Katedry Chirurgii UJ CM
Przemysław Wawok 
SKN przy Klinice Chirurgii Ogólnej III Katedry Chirurgii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum 
Opiekun pracy: lek. med. Katarzyna Smęder 
Opiekun Koła: lek. med. Jakub Kenig, dr n. med. Jacek Sobocki 
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Roman M. Herman II Czwartek Chirurgiczny tematycznie połączony jest z 16. Interdyscyplinarnym Seminarium z Anatomii Klinicznej (Anatomia kliniczna nowotworów jelita grubego), które odbędzie się w środę 9 stycznia 2008 (więcej informacji na stornie SKN Anatomii Prawidłowej http://skn.anatomia.ib.amwaw.edu.pl). Na początku stycznia odbędzie się więc dwudniowa konferencja studencka poświęcona tematowi nowotworów jelita grubego. 
W środę poruszane będą tematy anatomiczne oraz onkologiczne, w czwartek chirurgiczne.