Czwartkowcy

Do tej pory w Czwartkach Chirurgicznych czynny udział wzięli Studenci ze Studenckich Kół Naukowych (SKN): 

SKN przy Oddziale Chirurgii Ogolnej i Onkologicznej Szpitala Praskiego
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz

SKN przy Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Ireneusz W. Krasnodębski 

SKN przy Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jacek Szmidt 

SKN przy Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk 

SKN przy Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Maciej Skórski 

SKN przy Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Torakochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej 
Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik 

SKN przy Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Piotr Ciostek 

SKN przy Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. Andrzej Chmura 

SKN przy Oddziale Chirurgii Naczyniowej, Szpital Wolski w Warszawie 
Ordynator Oddziału: dr n. med. Marcin Geremek

SKN przy Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Bielańskiego w Warszawie
Odrynator Oddziału: dr hab. n. med. Marek Szczepkowski

SKN przy II Katedrze Chirurgii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Danuta Karcz

SKN przy Klinice Chirurgii Ogólnej III Katedry Chirurgii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Roman M. Herman 

SKN przy Oddziale Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej I Wielkopolskiego Centrum Onkologii 
Ordynator Oddziału: prof. dr hab. n. med. Paweł Murawa

SKN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologiczneji Endokrynologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Michał Drews

SKN przy Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej oraz Klinice Chirurgii Gastroenterologicznej, Onkologicznej i Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownicy Klinik: prof. dr hab. n. med.  Janusz Strzelczyk, prof. dr hab. n. med. Bogdan Modzelewski

SKN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej Akademii Medycznej w Gdańsku
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Śledziński

SKN przy II Klinice Urologii Katedry Zabiegowych Nauk Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik kliniki: prof. dr hab. n. med. Waldemar Różański

SKN przy Zakładzie Inżynierii Tkankowej Katedry Biologii Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Medycznego w Toruniu
Kierownik katedry: prof. dr hab. n. med. Gerard Drewa

 SKN przy Klinice Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów Obwodowych SK nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Andrzej Radek

SKN przy Klinice Neurochirurgii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Jurkiewicz

SKN przy Klinice Neurochirurgii i Chirurgii Głowy 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy
Kierownik Kliniki: płk. prof. dr hab. n. med. Marek Harat

SKN przy Zakładzie Radiologii Klinicznej Katedry Radiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Kierownik katedry: prof. dr hab. n. med. Bogdan Pawlak

SKN przy Zakładzie Anatomii Prawidłowej Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Bogdan Ciszek 

SKN przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Patologicznej Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Aleksander Wasiutyński 

SKN ANKONA przy Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Ewa Mayzner-Zawadzka 

SKN przy Klinice Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Waldemar Karnafel

SKN przy I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

SKN przy Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Wiesław W. Jędrzejczak

SKN przy Klinice Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Kierownik kliniki: prof. dr hab. n. med. Marek Wojtukiewicz

SKN przy II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski

SKN Medycyny Paliatywnej przy Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Anna Doboszyńska

SKN przy II Katedrze i Klinice Radiologii CSK WUM
Kierowsnik Kliniki: prof. dr hab. med. Olgierd Rowiński

Gastroenterologiczne Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Gastroenterologii Centrum Onkologii – Instytucie w Warszawie
Opiekun Koła: prof. hab. n. med. Jarosław Reguła

SKN „Alveolus” przy Katedrze  i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii  I  Alergologii
Opiekun Koła: dr.hab.n.med. Joanna Domagała-Kulawik
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan