III Czwartek Chirurgiczny

KRWAWIENIE Z PRZEWODU POKARMOWEGO - DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA I DECYZJE CHIRURGICZNE
28 lutego 2008 

Zdjęcia dostępne są na stronie: 
http://www.wum.edu.pl/informacje/2008/2008.02.28_czwartek_chirurgiczny.html#galeria 


Przewodniczący Komitetu Naukowego III Czwartku :
prof. dr hab. n. med. Witold Bartnik
Klinika Gastroenterologii Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 

Tematy wykładów 

WYKŁAD SPECJALNY 

0.1 Ostry krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego
prof. dr hab. n. med. Witold Bartnik
Przewodniczący Komitetu Naukowego III Czwartku Chirurgicznego 


WYKŁADY POGLĄDOWE 

1.1. Unaczynienie przewodu pokarmowego
Artur Drobniak, Joanna Żabicka 
SKN przy Zakładzie Anatomii Prawidłowej CB AM w Warszawie 
Opiekun Koła: lek. med. Adam Koleśnik 
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Bogdan Ciszek 

1.2. Etiologia i rozpoznanie krwawienia z przewodu pokarmowego
Izabela Meisner
SKN przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Szpital Wolski w Warszawie 
Opiekun Koła: dr n. med. Marcin Trochimczuk 
Ordynator Oddziału: dr n. med. Marcin Geremek 

1.3. Wstrząs hipowolemiczny – patofizjologia, rozpoznanie i leczenie
Jakub Sieczko 
Anestezjologiczne Koło Naukowe ANKONA przy Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej w Warszawie
Opiekun Koła: dr n. med. Janusz Ziółkowski
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Ewa Mayzner – Zawadzka 

1.4. Krwawienie z żylaków przełyku
Łukasz Nazarewski, Sylwia Rumowska, Krzysztof Jędras
SKN przy Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej AM w Warszawie 
Opiekun Koła: dr hab. n. med. Zbigniew Gałązka
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jacek Szmidt

1.5. Krwawienie z żołądka i dwunastnicy
Anna Mackiewicz, Konrad Kobryń 
SKN przy Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby AM w Warszawie 
Opiekun pracy: lek. med. Piotr Smoter 
Opiekun Koła: dr n. med. Oskar Kornasiewicz 
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk 

1.6. Najczęstsze przyczyny krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
Marcin Makiewicz, Katarzyna Suszkiewicz, Jan Maryański
SKN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Żywienia AM w Warszawie 
Opiekun Koła: dr n. med. Waldemar Pawłowski 
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Ireneusz W. Krasnodębski 

1.7. Krwawienie w przebiegu choroby hemoroidalnej
Michał Dąbrowski, Sławomir Poletajew
SKN przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie 
Opiekun Koła: dr n. med. Tadeusz Mularczyk 
Ordynator Oddziału: doc. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz 

1.8. Rola endoskopii w leczeniu krwawień z przewodu pokarmowego
Jan Nyckowski, Paweł Stelmasiak, Rafał Stankiewicz
SKN przy Klinice Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii AM w Warszawie 
Opiekun Koła: dr n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Waldemar Karnafel 


PRACE ORYGINALNE 

2.1. Wtórna przetoka aortalno-dwunastnicza jako przyczyna masywnego krwotoku z przewodu pokarmowego: prezentacja przypadku
Nazarewski Łukasz, Kotela Andrzej, Pirko Katarzyna, Puławska Magdalena, Rumowska Sylwia, Tomaszkiewicz Agnieszka
SKN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej AM w Warszawie 
Opiekun Koła: dr hab. n. med. Zbigniew Gałązka 
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jacek Szmidt