V Czwartek Chirurgiczny

DIAGNOSTYKA I LECZENIE RAKA ŻOŁĄDKA
27 listopada 2008

Zdjęcia dostępne są na stronie:
http://www.wum.edu.pl/informacje/galerie/2008.11.27_V_czwartek_chirurgiczny.html


Przewodniczący Komitetu Naukowego V Czwartku :
doc. dr hab. n. med. Mariusz Frączek
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chirurgii Ogólnej
Prezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich

Tematy wykładów

WYKŁAD SPECJALNY

0.1 Problemy i dylematy współczesnego leczenia chorych na raka żołądka 
doc. dr hab. n. med. Mariusz Frączek
Przewodniczący Komitetu Naukowego V Czwartku Chirurgicznego

WYKŁADY POGLĄDOWE

1.1. Od ... do raka żołądka - patogeneza i patomorfologia
Anna Piwowarczyk, Anna Wasążnik
SKN przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Patologicznej Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Opiekun Pracy: dr n. med. Ewa Skrzypek-Fakhoury
Opiekun Koła: dr n. med. Ewa Walczak
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Aleksander Wasiutyński

1.2. Diagnostyka i różnicowanie raka żołądka
Katarzyna Białecka, Maciej Walędziak, Katarzyna Stachura
SKN przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
Opiekun Koła: dr n. med. Tadeusz Mularczyk
Ordynator Oddziału: prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz

1.3. Kwalifikacja do leczenia chorych z rakiem żołądka i schematy lecznicze
Konrad Kobryń
, Anna Mackiewicz
SKN przy Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Opiekun Koła: dr n. med. Oskar Kornasiewicz
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk

1.4. Leczenie chirurgiczne chorych na raka żołądka
Joanna Treszczanowicz, Urszula Klimek, Katarzyna Suszkiewicz
SKN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Opiekun Koła: dr n. med. Waldemar Pawłowski
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Ireneusz W. Krasnodębski

1.5. Leczenie uzupełniające raka żołądka
Katarzyna Suchta
SKN przy Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Opiekun Koła: dr n. med. Janusz Kocik
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Wiesław W. Jędrzejczak

1.6. Leczenie paliatywne chorych z rakiem żołądka
Olga Dobosz, Maria Ciesnowska, Aleksandra Dąbrowska, Agata Szamborska, Joanna Dors, Jolanta Tomaszewska, Barbara Gołębiewska, Kinga Figarska
SKN Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Opiekun pracy: lek. med. mgr Dagmara Bogdanowska-Charkiewicz
Opiekun Koła: prof. dr hab. n. med. Anna Doboszyńska
Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego: prof. dr hab. n. med. Anna Doboszyńska