VI Czwartek Chirurgiczny

ZASTOSOWANIE LAPAROSKOPII W CHIRURGII
26 lutego 2009

Zdjęcia dostępne są na stronie:
http://www.wum.edu.pl/informacje/galerie/2009.02.26_VI_czwartek_chirurgiczny_studencka_konferencja_naukowo_szkoleniowa.html


Przewodniczący Komitetu Naukowego VI Czwartku:
prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
II Prezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich

TEMATY WYKŁADÓW

WYKŁAD SPECJALNY

0.1. Operacje NOTES (Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) - nowa metoda, nowe możliwości czy ślepa droga?
prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz
Przewodniczący Komitetu Naukowego VI Czwartku Chirurgicznego


WYKŁADY POGLĄDOWE

1.1. Historia laparoskopii polskiej na przykładzie Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej w Poznaniu
Krzysztof Karaś, Katarzyna Chmiel, Magdalena Maj, Marta Tolińska
SKN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologiczneji Endokrynologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Opiekun Koła: dr hab. n. med. Przemysław Pyda
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Michał Drews

1.2. Kluczowe momenty operacji techniką laparoskopową na przykładzie cholecystektomii oraz mankietowej resekcji żołądka
Michał Zając, Łukasz Szeszko
SKN przy Klinice
Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej oraz Klinice Chirurgii Gastroenterologicznej, Onkologicznej i Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Opiekun pracy: dr n. med. Tomasz Szewczyk
Opiekun Koła: dr n. med. Paweł Czekalski
Kierownicy Klinik: 
prof. dr hab. n. med.  Janusz Strzelczyk, prof. dr hab. n. med. Bogdan Modzelewski

1.3. Laparoskopia w chirurgii ogólnej
Małgorzata Maćkowiak, Magdalena Wojanowska, Mateusz Kadłubowski, Damian Dawid, Przemysław Rymkiewicz
SKN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej Akademii Medycznej w Gdańsku
Opiekun pracy: lek. med. Jarosław Kobiela

Opiekun Koła: dr n. med. Stanisław Hać
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Śledziński

1.4. Zastosowanie laparoskopii w chirurgii onkologicznej
Szymon Pietruszka, Paweł Kuczia, Maciej Wybraniec
SKN II Katedry Chirurgii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Opiekun pracy: lek. med. Maciej Matłok
Opiekunowie Koła: lek. med. Maciej Matłok, dr n. med. Marek Winiarski
Ordynator Oddziału: prof. dr hab. n. med. Danuta Karcz

1.5. Zastosowanie wideoskopii w chirurgii naczyniowej
Łukasz Nazarewski, Krzysztof Jędras, Emilia Kalisz
SKN przy Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Opiekun Koła: dr hab. n. med. Zbigniew Gałązka
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jacek Szmidt

1.6. Zastosowanie techniki laparoskopowej w leczeniu schorzeń urologicznych
Sławomir Poletajew, Jakub Dobruch
SKN przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
Opiekun pracy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka (Klinika Urologii CMKP)
Opiekun Koła: dr n. med. Tadeusz Mularczyk
 
Ordynator Oddziału: prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz 

1.7. Operacje laparoskopowe w ginekologii
Luiza Oleszczuk
SKN przy II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Opiekunowie pracy: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski, dr n. med. Justyna Teliga-Czajkowska
Opiekun Koła: dr n. med. Justyna Teliga-Czajkowska
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski


PRACE ORYGINALNE

2.1. Adrenalektomia  laparoskopowa z dostępu przezotrzewnowego bocznego w leczeniu guza chromochłonnego
Agnieszka Jóźwik, Magdalena Zięba, Jacek Migaj, Łukasz Nazarewski
SKN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Opiekun pracy: prof. dr hab. n. med. Maciej Otto
Opiekun Koła: dr hab. n. med. Zbigniew Gałązka
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jacek Szmidt