VII Czwartek Chirurgiczny

URAZY CZASZKOWO-MÓZGOWE
2 kwietnia 2009

Zdjęcia dostępne są na stronie:
http://www.wum.edu.pl/informacje/galerie/2009.04.02_VII_czwartek_chirurgiczny.html


Przewodniczący Komitetu Naukowego VII Czwartku:
prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek
Klinika Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego CMKP, Szpital Bródnowski w Warszawie

Tematy wykładów

 WYKŁAD SPECJALNY

0.1. Postępowanie przedszpitalne u chorych z urazem czaszkowo-mózgowym
dr n. med. Artur Zaczyński
Klinika Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego CMKP, Szpital Bródnowski w Warszawie

0.2. Urazy czaszkowo-mózgowe
dr n. med. Maciej Bujko
Klinika Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego CMKP, Szpital Bródnowski w Warszawie

WYKŁADY POGLĄDOWE

1.1. Opieka nad chorym z urazem czaszkowo-mózgowym
Monika Romul
Anestezjologiczne Koło Naukowe ANKONA przy Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Opiekun pracy: dr. n med. Dariusz Kosson
Opiekun Koła: dr. n med. Janusz Ziółkowski
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Ewa Mayzner – Zawadzka

1.2. Zamknięte urazowe uszkodzenia mózgu
Marta Baranowska, Katarzyna Białecka, Katarzyna Kocznur
SKN przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
Opiekun Koła: dr n. med. Tadeusz Mularczyk
Ordynator Oddziału: prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz

1.3. Postępowanie lecznicze w złamaniach kości czaszki
Stanisław Szlufik, Aleksander Koziarski
Sekcja Neurochirurgii SKN przy Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Torakochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego
Opiekun Koła: dr n. med. Piotr Trojanowski 
Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik 

1.4. Współczesne doniesienia na temat podziału, przebiegu i leczenia krwiaków śródczaszkowych (1)
Krzysztof Chmielak, Piotr Wawrzkiewicz, Karol Wiśniewski
SKN przy Klinice Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów Obwodowych SK nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Opiekun Koła: dr n. med. Maciej Radek
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Andrzej Radek

1.5. Współczesne doniesienia na temat podziału, przebiegu i leczenia krwiaków śródczaszkowych (2)
Bartłomiej Urbański, Stanisław Szlufik, Marta Zębala
SKN przy Klinice Neurochirurgii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Opiekun Koła: dr n. med. Jarosław Andrychowski
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Jurkiewicz

1.6. Urazy drążące głowy u dzieci i dorosłych
Maciej Szumny
SKN przy Klinice Neurochirurgii i Chirurgii Głowy 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy
Opiekun Koła: płk. prof. dr hab. n. med. Marek Harat
Kierownik Kliniki: płk. prof. dr hab. n. med. Marek Harat