Kontakt

Organizator: 

SKN przy Oddziale Chirurgii Ogolnej i Onkologicznej Szpitala Praskiego

aleja Solidarności 67, 03-401 Warszawa

sknchirurgia@gmail.com 

http://sknchirurgiamiedzylesie.wum.edu.pl

Opiekun Naukowy: 

prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: 

Maciej Kostewicz

 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego: 

mgr Katarzyna Glimos

Antoni Piasecki

Ania Tkaczyk