IX Czwartek

DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHORYCH Z PRZEWLEKŁYM NIEDOKRWIENIEM KOŃCZYN DOLNYCH
25 lutego 2010

Przewodniczący Komitetu Naukowego IX Czwartku:
prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie 


TEMATY WYKŁADÓW

WYKŁAD SPECJALNY

0.1. Zabiegi wewnątrznaczyniowe w leczeniu chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych
prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz
Przewodniczący Komitetu Naukowego IX Czwartku Chirurgicznego


WYKŁADY POGLĄDOWE

1.1. Aktualne poglądy na miażdżycę
Anna Wasążnik
SKN przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Patologicznej CB Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Opiekun Koła: dr n. med. Ewa Walczak 
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Aleksander Wasiutyñski

1.2. Diagnostyka przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych
Agnieszka Surowiecka, Sławomir Poletajew
SKN przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie 
Opiekun pracy: lek. med. Jacek Majchrzak
Opiekun koła: lek. med. Dariusz Szewczyk 
Ordynator Oddziału: prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz 

1.3 Leczenie zachowawcze chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych
Łukasz Januszkiewicz, Ewa Szczerba, Agata Achramowicz-Wołodźko
SKN przy I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Opiekun Koła: dr n. med. Marcin Grabowski
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

1.4. Zastosowanie technik wewnątrznaczyniowych w przewlekłym niedokrwieniu kończyn dolnych
Krzysztof Jędras, Łukasz Nazarewski, Michał Macech
SKN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Opiekun Koła: dr hab. n. med. Zbigniew Gałązka
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jacek Szmidt

1.5. Chirurgiczne leczenie przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych
Anna Jakima, Natalia Wrzesińska, Agnieszka Zaremba
SKN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Opiekun pracy: lek. med. Janusz Świątkiewicz
Opiekun Koła: dr n. med. Marcin Osęka
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Maciej Skórski

1.6. Amputacje u chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych - przegląd piśmiennictwa
Anna Stępień, Joanna Piwowarska
SKN przy Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie
Opiekun koła: dr n. med. Radosław Samsel
Odrynator Oddziału: dr hab. n. med. Marek Szczepkowski