X Czwartek

RAK NERKI - AKTUALNE STANDARDY POSTĘPOWANIA
15 kwietnia 2010

Przewodniczący Komitetu Naukowego X Czwartku:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka
Konsultant Krajowy w dziedzinie urologii
Kierownik Kliniki Urologii CMKP

TEMATY WYKŁADÓW


WYKŁAD SPECJALNY

0.1. Rak nerki i żylny czop nowotworowy
prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka
Przewodniczący Komitetu Naukowego X Czwartku Chirurgicznego

WYKŁADY POGLĄDOWE

1.1. Patogeneza i kliniczna patomorfologia raka nerki
Sławomir Poletajew, Maciej Walędziak
SKN przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Patologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Opiekun koła: dr n. med. Ewa Walczak
Kierownik katedry: prof. dr hab. n. med. Aleksander Wasiutyński

1.2. Diagnostyka obrazowa w nowotworach nerek
Katarzyna Stanisławska, Robert Juszkat, Piotr Stajgis
SKN przy Zakładzie Radiologii Klinicznej Katedry Radiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Opiekun koła: prof. dr hab. n. med. Robert Juszkat
Kierownik katedry: prof. dr hab. n. med. Bogdan Pawlak

1.3. Leczenie chirurgiczne raka nerki
Adam Madej
SKN przy II Klinice Urologii Katedry Zabiegowych Nauk Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Opiekun koła: dr hab. n. med. Marek Lipiński
Kierownik kliniki: prof. dr hab. n. med. Waldemar Różański

1.4. Techniki ablacyjne w leczeniu guzów nowotworowych nerek
Jan Adamowicz, Jakub Tworkiewicz
SKN przy Zakładzie Inżynierii Tkankowej Katedry Biologii Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Medycznego w Toruniu
Opiekun koła: dr n. med. Tomasz Drewa
Kierownik katedry: prof. dr hab. n. med. Gerard Drewa

1.5. Leczenie systemowe raka nerki
Anna Wiśniewska, Justyna Pawłowicz, Marcin Tomczak
SKN przy Klinice Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Opiekun koła: dr n. med. Ewa Sierko
Kierownik kliniki: prof. dr hab. n. med. Marek Wojtukiewicz